Hakkımızda

 
ARTEK Adana Türkiye’de konumlanmış bir Tasarım/inşaat firmasıdır. Avrupa ve Orta Doğu’da müşterilerine yaygın olarak Mühendislik, İnşaat, Bakım & Onarım, Lojistik ve diğer hizmet faaliyetlerinde bulunmaktadır. ARTEK İnşaat 25 yıl önce İncirlik Amerikan Havaüssü’nde küçük ölçekli bir alt yüklenici firma olarak girdiği sektörde şu anda anahtar teslimi inşaat işleri ana müteahhidi olan ve koalisyon kuvvetlerine sektörün tüm gereksinimlerini karşılayan bir firma haline gelmiştir.

 

Artek İnsaat 1991 yılından beri inşaat sektöründe hizmet veren, iyi bilinen bir firmadır.Müşterilerimiz arasında olan American Corporations, US Army, US Army Corps of Engineers, US Air Force and US Government kuruluşlarına kusursuz bir şekilde sayısız proje tamamlanmıştır.

ARTEK İnşaat müşterisinin riskini en aza indirmek için; yetki alanları net ve iyi tanımlanmış görev ve sorumlulukları ile ayrılmaz bir ekip oluşturan deneyimli bir yönetim kadrosuna sahiptir.

 

ARTEK İnşaat müşterisinin riskini en aza indirmek için; yetki alanları net ve iyi tanımlanmış görev ve sorumlulukları ile ayrılmaz bir ekip oluşturan deneyimli bir yönetim kadrosuna sahiptir.

ARTEK İnşaat orta ölçekten büyük ölçeğe Anahtar Teslim İnşaat / Yenileme Projeleri konularında uzmanlaşmıştır.

 • Bina İnşaatı / Renovasyon / Saha hazırlığı ve kazı işleri
 • Altyapı İnşaatı – Arıtma Tesisleri, Su ve Kanalizasyon Sistemleri
 • Yol İnşaatı (Beton / Asfalt)
 • Temel İnşaatı ve Zemin İnşaat İşleri (Havaalanı Pist Beton İşleri, Jeneratör Kaideleri)
 • Güvenlikle İlgili Üretim ve Montaj İnşaat İşleri (T-Wall Bariyerler, Bina Çatısı Üzeri Koruma Bariyerleri, Bunker Bariyerler)
 • İşletme ve Bakım Hizmetleri
 • İş Makinası Kiralama
 • Yemekhane İşletme
 • İşgücü Tedarik Hizmeti
 • Atık Su Toplama Hizmetleri
 • Atık Toplama ve Ekipman (çöp kamyonu, kimyasal tuvalet vb.) Tedarik Hizmetleri
 • Nakliye / Lojistik / Toplu Malzeme Temini
ARTEK çok çeşitli bir malzeme ve ekipman ağına sahiptir. Biz birçok yabancı ülkede ve Türkiye genelinde bir çok önemli tedarikçi ile iyi ilişkiler sağladık ve anlaşmalar imzaladık. Artek İnşaat’ın geniş satın alma hacminden dolayı amacı, proje genel maliyetlerini düşürmek yerine miktar bazlı indirimlerin sağlanmasıdır. Böylece Artek olarak biz acil proje gereksinimlerine çözüm sağlanılması gerektiğinde sıkça tedarikçilerimiz tarafından özel uygulamalara tabi tutulmaktayız.

Artek İnsaat büyüklük gözetmeden her proje için en hızlı şekilde yeterli personel, ekipman ve malzeme tedarik edecek güce sahiptir. Bundan dolayı müşterilerimize Anahtar Teslim Dizayn/ İnşaat/ Bakım ve Hizmet Servisleri sunuyoruz.

Artek İnsaat güçlü bir finansal yapıya sahiptir. Projeleri kendi özkaynakları ile yürütme kapasitesi olan, miktar gözetmeksizin banka teminatları ve mektupları ile bunu destekleyen bir firmadır.

ARTEK proje süresince ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için karar verme ve imza yetkisine sahip yönetimiyle projenin gerçekleştiği ülke içinde üst düzey yönetim ve gözetim sağlar.